Roog BBQ Disclaimer

Roog BBQ verleent u hierbij toegang tot roogbbq.nl en publiceert hier puur hobbymatig ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Roog BBQ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Roog BBQ spant zich in om de inhoud van roogbbq.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op roogbbq.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roog BBQ.

In het bijzonder zijn alle prijzen op roogbbq.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op roogbbq.nl opgenomen hyperlinks naar websites, producten of diensten van derden kan Roog BBQ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens is Roog BBQ niet verantwoordelijk voor de conformiteit van deze externe bronnen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roog BBQ en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Roog BBQ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact opnemen

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met Roog BBQ. De contactgegevens vind u terug op de contactpagina.

Laatst bijgewerkt op:
Scroll naar bovenkant van pagina